Vi har godt digitalt røntgenutstyr – noe som gir oss et godt hjelpemiddel i utredning av bl.a. indremedisinske lidelser og haltheter.

HD/AD røntgen utfører vi selvsagt også.