Av og til er hjemmebesøk det beste både for dyr og eier. Dette gjelder spesielt ved vaksinering av dyr som er redd for å dra til veterinæren og ikke minst ved avliving. For mange dyr og eiere gir en avliving hjemme mindre stress og ubehag enn ved en klinikk. Vi tar hånd om dyret etterpå og eier avgjør om asken skal returneres i en urne.