KORONAVIRUS!

♥♥♥

Vi har for tiden problemer med nettsiden

♥♥♥

Grunnet prisøkning fra våre leverandører

har vi nødt til å sette opp prisene på klinikken