Så mange som en fjerdedel av ikke-kastrerte tisper rammes av livmorbetennelse i løpet av livet. Infeksjon i livmoren skjer enten med åpen eller lukket livmorhals, og de to variantene vil kunne ha noe ulike symptomer. Det er i hovedsak middelaldrende tisper som rammes, og symptomene dukker gjerne opp ca to måneder etter endt løpetid.

Ved en åpen livmorbetennelse vil man se en pussaktig og gjerne illeluktende utflod som gjør det relativt enkelt for eier å fatte mistanke. Ved en lukket livmorbetennelse vil gjerne allmenntilstanden være nedsatt og vanlige symptomer inkluderer økt urinering og vanninntak, slapphet, oppkast og av og til feber.

Veterinæren får mistanke til pyometra basert på sykehistorie og klinisk undersøkelse. Diagnose stilles ved hjelp av røntgen eller ultralyd.

Anbefalt behandling av livmorbetennelse er fjerning av livmoren og eggstokkene. Medisinsk behandling kan forsøkes på verdifulle avlsdyr, men det er viktig å være klar over at betennelsen i de fleste tilfeller vil blusse opp igjen ved neste løpetid.

Etter operasjonen vil tispa ikke lenger få løpetid, den vil aldri kunne få livmorbetennelse igjen, den vil ikke kunne få kreft i livmor eller eggstokker og risikoen for kreft i juret reduseres. Noen tisper kan slite med inkontinens etter inngrepet, dette kan i de fleste tilfeller behandles med medisiner.

Livmorbetennelse er en alvorlig sykdom, men prognosen er god ved tidlig diagnose og behandling.