Så mange som 40% av hunder og katter i Norge kan regnes som overvektige. Som hos menneske kan dette regnes som en livsstilssykdom – og tilstanden disponerer for en rekke tilstander og sykdommer som kan redusere livskvaliteten og forventet levealder på dyret.

Overvektige hunder og katter har blant annet økt risiko for diabetes, problemer med ledd og skjelett, hudlidelser m.m.

Årsaken til fedme er som regel for mye fôr og/eller for lite mosjon, og i sjeldnere tilfeller for lavt stoffskifte.

Nedsatt aktivitet som følge av kastrering (gir ca 20% lavere energibehov), leddsmerter og alder gjør dyrene mer disponerte for å legge på seg, og dette bør man tenke på ved fôring av disse dyrene.

Det finnes både light-fôr og slankefôr; light-fôrene er egnet til vedlikehold av den ønskede vekten hos dyr med tilbøyeligheter til å legge på seg, slankefôret er egnet til å slanke dyret ned til ønsket vekt.

Dersom det viser seg vanskelig å slanke dyret er det flere faktorer som spiller inn:

  1. er alle i husholdningen klar over at hunden/katten skal slankes?

  2. er alle i husholdningen motivert for å slanke dyret (er det noen som gir dyret litt ekstra mat eller godbiter)?

  3. får dyret nok mosjon?

  4. får dyret tak i mat andre steder (utekatt)?

  5. har man dosert fôret riktig?

Er dyret fortsatt overvektig bør veterinæren konsulteres for å forsøke å ta rede på eventuelle underliggende årsaker til fedmen.