Vi beklager å måtte informere om at gnagerfôr fra Oxbow og Supreme Science (Selective) har blitt trukket tilbake hos norske leverandører. Produktene har blitt fjernet fra det norske markedet fordi det inneholder genmodifisert soya som strider mot det norske næringsmiddelregelverket.

Det er derfor ikke lenger mulig å kjøpe disse produktene hos oss. Dette gjelder ikke høy og critical care, vi har fremdeles dette. Vi jobber også med å finne best mulig alternativ slik at vi kan fortsette å tilby gnagerfôr av god kvalitet.