Ved reise til utlandet skal man som dyreeier selv undersøke reglene for det landet man reiser til. Det kreves at dyret har pass, er ID-merket og er vaksinert mot rabies (unntak Sverige). Det anbefales å ta kontakt med ambassaden til det landet man skal reise til i god tid før avreise, for å få informasjon om eventuelle andre tiltak som skal gjøres.

Ved innreise til Norge fra EU-land skal dyret ha gyldig pass, være ID-merket og være vaksinert mot rabies. (unntak Sverrige) Dyret skal også behandles mot revens bendelorm (Echinococcus multilocularis) før innreise til Norge. Dette gjøres hos veterinær som dokumenterer at behandlingen er gitt.

Når man reiser med kjeledyr fra Norge er reglene forandret fra 1. januar 2017. gjelder reglene om inn- og utførsel av hunder, katter og ildere er godt beskrevet på Kennelklubbens sider, og på mattilsynets sider får du alle detaljer.